Kompletní vedení daňové evidence dle §7b Zákona o dani z příjmu (do 31.12.2003 Jednoduché účetnictví)

  • Vedení peněžního deníku
  • Evidence došlých a vydaných faktur
  • Zúčtování DPH
  • Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku - vedení inventárních karet, zatřídění majetku, zúčtování majetku, výpočet odpisů
  • Vedení korunových i devizových běžných účtů
  • Kompletní zpracování mezd
  • Zpracování roční účetní závěrky včetně sestavení daňového přiznání

Kontakt

Acc. Consulting

Štichova 647/38
149 00 Praha 4
www.accc.cz


tel/fax:+ 420 272 925 131