Kompletní vedení podvojného účetnictví

  • Vedení korunové i valutové pokladny
  • Evidence a zúčtování došlých a vydaných faktur
  • Vedení saldokonta a předkládání seznamu nezaplacených vydaných a došlých faktur v dohodnutém termínu
  • Zúčtování DPH
  • Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku - vedení inventárních karet, zatřídění a zúčtování majetku, výpočet odpisů
  • Zúčtování korunových i devizových běžných účtů
  • Měsíční závěrky - sestavení výsledovky, rozvahy, reporting dle přání klienta
  • Kompletní zpracování mzdové agendy - malé i velké organizace
  • Zpracování roční účetní závěrky - inventarizace všech účtů, sestavení rozvahy, výsledovky i Cash flow , vyplnění výkazů pro FÚ, sestavení přílohy

Kontakt

Acc. Consulting

Štichova 647/38
149 00 Praha 4
www.accc.cz


tel/fax:+ 420 272 925 131