Produkty

Kompletní vedení daňové evidence dle §7b Zákona o dani z příjmu (do 31.12.2003 Jednoduché účetnictví)

 • Vedení peněžního deníku
 • Evidence došlých a vydaných faktur
 • Zúčtování DPH
 • Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku - vedení inventárních karet, zatřídění majetku, zúčtování majetku, výpočet odpisů
 • Vedení korunových i devizových běžných účtů
 • Kompletní zpracování mezd
 • Zpracování roční účetní závěrky včetně sestavení daňového přiznání

Více

—————

Kompletní vedení podvojného účetnictví

 • Vedení korunové i valutové pokladny
 • Evidence a zúčtování došlých a vydaných faktur
 • Vedení saldokonta a předkládání seznamu nezaplacených vydaných a došlých faktur v dohodnutém termínu
 • Zúčtování DPH
 • Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku - vedení inventárních karet, zatřídění a zúčtování majetku, výpočet odpisů
 • Zúčtování korunových i devizových běžných účtů
 • Měsíční závěrky - sestavení výsledovky, rozvahy, reporting dle přání klienta
 • Kompletní zpracování mzdové agendy - malé i velké organizace
 • Zpracování roční účetní závěrky - inventarizace všech účtů, sestavení rozvahy, výsledovky i Cash flow , vyplnění výkazů pro FÚ, sestavení přílohy

Více

—————


Kontakt

Acc. Consulting

Štichova 647/38
149 00 Praha 4
www.accc.cz


tel/fax:+ 420 272 925 131